Tenester

oppmåling

Me har komplett og oppdatert oppmålingsutstyr, betjent av fleire oppmålingsingeniørar. Me tek på oss ulike stikningsoppdrag.

sprenging

Me har eigen sprengningsavdeling. 

transport 

Me sel og transporterar lausmassar. 

graving

Alle typar gravearbeid vert utført og me kan vise til ein omfattande maskinpark, frå to til 30 tonn. 

Grøntanlegg

Våre medarbeidarar har lang erfaring og kan vise til ei rekkje referansar i Sunnhordlandsregionen. 

natursteinmur

Me utfører alle typar natursteinsmurar.