Lærling

Går du på skule og skal snart ut i lære?

Kan du tenkja deg ei karriere innafor anleggsbransjen?

 

Engelsen Anlegg AS er ei godkjend læreverksemd innafor anleggsmaskinførar-, veg- og anleggsfaget. Me satsar på lærlingar for å rekruttera gode medarbeidarar til verksemda.


Ynskjer du å søkja lærlingeplass hos oss, kan du gjera dette via epost eller pr. post.

 

Kontakt dagleg leiar John Skorpen på e-post: js@wengelsen.no 

 

Postadresse: 

Postboks 124

5401 Stord